17-05-2012

Informujemy, że 11 maja 2012 r. Zarządzeniem nr 12/2012 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Narkomanii przyjęty został Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień w nowym kształcie. Jego tekst dostępny jest w odpowiedniej zakładce na naszej stronie.