15-04-2014

Komisja ds. Etyki informuje, że 14 kwietnia 2014 r. w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii odbyło się spotkanie superwizorów, podczas którego omówione zostały Rekomendacje do prowadzenia superwizji klinicznej dla terapeutów uzależnień.
W spotkaniu wzięli udział Piotr Adamiak, Czesław Czabała, Krystyna Grzywińska, Kazimierz Jarzębski, Mirosława Straburzyńska, Maria Tatarska, Danuta Wiewióra , a także reprezentujący KBdsPN – Bogusława Bukowska oraz Komisję ds. Etyki – Janusz Strzelecki.
Uczestnicy spotkania po analizie poszczególnych zapisów Rekomendacji i zaproponowaniu nieznacznej korekty jednego z nich, zaakceptowali Rekomendacje do prowadzenia superwizji w kształcie przyjętym przez Komisję ds. Etyki.
Ostateczny, uwzględniający wszystkie zmiany, tekst Rekomendacji został zamieszczony w Oświadczeniu Komisji ds. Etyki z 15 lutego 2014 r.