Koleżanki i Koledzy, Terapeutki i Terapeuci Uzależnień

           

            Nasze środowisko jest bardzo różnorodne. To dobrze, bo nie dopracowaliśmy się – nie tyko my w Polsce – jednej jedynej wysoko skutecznej metody pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od narkotyków. I to metody dla wszystkich. Więc to dobrze, że pracujemy w różny sposób, różnymi metodami, że kierujemy się różnymi filozofiami myślenia o uzależnieniach, różnymi filozofiami działania. To daje więcej szans naszym pacjentom.

            Nie jest jednak dobrze, że nasze środowisko jest podzielone, że łączy nas chyba jedynie jednolity system szkoleń zawodowych. To niedobrze, że bardzo długo nie mieliśmy wspólnych jasno wyrażonych i spisanych standardów etycznych, którymi moglibyśmy się kierować w naszej pracy. Że ze wstydem i bezradnością pochylaliśmy się nad kolejnymi doniesieniami medialnymi o takich praktykach w niektórych ośrodkach, które nie tylko godziły w prawa naszych pacjentów, naruszając przy tym nierzadko przepisy prawa, ale i przeczyły zdrowemu rozsądkowi. Nikt jednak nie jest bez winy. Nieraz przecież i my zastanawialiśmy się, czy zawsze byliśmy bez zarzutu, czy zawsze kierowaliśmy się wyłączne dobrem naszych pacjentów. Czy nie nazbyt łatwo przychodziło nam usprawiedliwianie nie tylko naszych kolegów w imię fałszywie pojętej solidarności zawodowej, ale i nas samych.

            Nasze różnorodne środowisko od parunastu lat łączy jednak coś więcej niż system certyfikujący umiejętności zawodowe. Łączy nas Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień. Przyznajemy, że jest on niedoskonały, że wymaga dalszej pracy. Ale jest jedyny, jaki mamy. Jego rola – co bardzo ważne – nie sprowadza się tylko do ochrony praw naszych pacjentów, ale w równym stopniu do – obrony terapeutów przed nieuzasadnionymi zarzutami i pomówieniami.

            Zachęcamy do uważnej lektury Kodeksu. Zachęcamy do wpisywania się na listę terapeutów, którzy złożli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzalężnień. Liczymy na to, że powstanie tej strony przyczyni się do zainicjowania w naszym środowisku zawodowym debaty o etycznych standardach pracy terapeuty uzależnień.

 

                                                                                                                                                 Komisja ds. Etyki