(do 31.12.2021 r.)
  • Janusz Strzelecki – Przewodniczący Komisji,
  • Magdalena Kotyza - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Adam Kulesza - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Krzysztof Czekaj,
  • Tomasz Harasimowicz,
  • Adam Kasprzyk,
  • Małgorzata Kowalcze,
  • Małgorzata Polecińska.