02-03-2022

 

Projekt nowego Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień

 

Jednym najistotniejszych elementów procesu integracji środowisk skupionych instytucjonalnie wokół dotychczasowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego roli etyki zawodowej w pracy terapeuty uzależnień – specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Najbardziej konkretnym i wymiernym wyrazem przyjęcia przez nasze jednoczące się środowisko takiego stanowiska jest opracowanie nowego kodeksu etyki zawodowej. Zadania tego podjął się – w ramach opracowania reformy systemu leczenia uzależnień – zespół, w skład którego weszli przedstawiciele dotychczas funkcjonujących komisji etycznych: Sławomir Grab, Rajmund Janowski, Magdalena Kotyza, Małgorzata Kowalcze, Bożena Oniszczenko oraz Janusz Strzelecki.

Zespól rozpoczął pracę na początku listopada 2021 roku. Po czterech miesiącach rozważań i analizy zapisów kodeksów etycznych Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a także Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, zespól zakończył pracę, przyjmując projekt nowego Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.

Projekt ten poddajemy konsultacjom środowiskowym, prosząc o przysłanie komentarzy, propozycji zmian i korekt, umożliwiających opracowanie i przyjęcie nowego Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień w ostatecznym kształcie, a w przyszłości Regulaminu Pracy Komisji ds. Etyki.

Prosimy o kierowanie korespondencji dotyczącej Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień do końca marca na adres:

j.strzelecki@orr.gov.pl

 

 

 

 

Więcej ...
15-04-2014

Komisja ds. Etyki informuje...

Więcej ...
15-02-2014

Oświadczenie Komisji ds. Etyki...

Więcej ...
27-01-2014

Do Komisji ds. Etyki dotarła wiadomość...

Więcej ...
19-04-2013

Oświadczenie Komisji ds. Etyki...

Więcej ...
25-02-2013

Oświadczenie Komisji ds. Etyki...

Więcej ...
14-02-2013

Stanowisko Komisji ds. Etyki...

Więcej ...
21-05-2012

Komisja ds. Etyki zwraca się z prośbą...

Więcej ...
17-05-2012

Informujemy, że 11 maja 2012 r...

Więcej ...