12-04-2012

Komisja ds. Etyki z ulgą przyjęła wiadomość  o zakończeniu w pierwszej instancji rozprawy sądowej przeciwko Księdzu Bronisławie Pawle Rosiku.

Komisja wielokrotnie wyrażała rosnące zaniepokojenie ciągłym przedłużaniem się przewodu sądowego, wynikające z przekonania, że terapeuta, na którym ciążą jakiekolwiek zarzuty – a tym bardziej tak poważne, jak na Przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Karan” – powinien mieć możliwość i dążyć do jak najszybszego oczyszczenia się z nich. Komisja jest przekonana, że takie są oczekiwania środowiska terapeutów uzależnień.

Komisja postanowiła ponownie – tym razem publicznie – zwrócić się  do Księdza  Bronisława Pawła Rosika z apelem, by do czasu uzyskania prawomocnego wyroku sądu honorowo wycofał się z zajmowania kierowniczych stanowisk w Stowarzyszeniu „Karan”.

Komisja uznała przy tym za stosowne złożyć Paniom, będącym stroną w postępowaniu, wyrazy współczucia i szacunku oraz jednocześnie wyrazić podziękowanie za wykazanie odwagi w niezwykle trudnej dla siebie sytuacji.