21-03-2012

Komisja ds. Etyki weryfikuje  obecnie Listę terapeutów przestrzegających zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Prosimy o sprawdzenie w zakładce Lista terapeutów poprawności danych osobowych, a także tego, czy czyjeś nazwisko nie zostało pominięte pomimo złożenia Oświadczenia. Prosimy jednocześnie o przesłanie ewentualnych uwag i sprostowań na adres: komisja.ds.etyki@kbpn.gov.pl