27-01-2014

Do Komisji ds. Etyki dotarła wiadomość o ponownym zakończeniu wyrokiem sądu pierwszej instancji, a zatem nieprawomocnym, rozprawy przeciwko ks. Bronisławowi Pawłowi Rosikowi.
Ks. Bronisław Paweł Rosik został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ za to, że – zgodnie z sentencją wyroku – „działając z góry powziętym zamiarem, przez nadużycie stosunku zależności wynikającego z zatrudnienia” sześciu osób „w Ośrodku przy ulicy Grodzieńskiej 65 w Warszawie Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotykowy Karan (...), w którym pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu, doprowadził” je „wielokrotnie do poddania się innej czynności seksualnej”.
Sąd wymierzył ks. Bronisławowi Pawłowi Rosikowi „karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności”, a także „środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych na okres 5 lat”.
Sąd jednocześnie umorzył ze względu na przedawnienie postępowanie karne prowadzone w stosunku do ks. Bronisława Pawła Rosika w zakresie zarzucanego mu takiego samego czynu dotyczącego „osoby pozostającej na leczeniu odwykowym w Ośrodku przy ul. Grodzieńskiej 65 Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotykowy Karan”.
Sąd orzekł poza tym wobec ks. Bronisława Pawła Rosika „środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie danych oskarżonego oraz sentencji (...) wyroku jednokrotne (...) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim z wyłączeniem danych osobowych osób pokrzywdzonych”.