14-02-2013

Stanowisko Komisji ds. Etyki przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie prowadzenia superwizji klinicznej

Komisja ds. Etyki przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje środowisko terapeutów uzależnień, że:

  1. Superwizję może prowadzić osoba, która uzyskała rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.
  3. Superwizor nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości, a wykonywana przez niego praca powinna być zgodna z obowiązującymi standardami.
  4. Superwizor powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeżeli okoliczności (prawne, pokrewieństwo, powiązania emocjonalne) mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.
  5. Superwizor nie prowadzi superwizji w warunkach zależności służbowej.

Komisja ds. Etyki wystąpiła do Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii o powołanie zespołu do opracowania zasad prowadzenia superwizji klinicznej.