21-05-2012

Komisja ds. Etyki zwraca się z prośbą do kierowników placówek, w których wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień o przesyłanie deklaracji umożliwiających umieszczenie na liście placówek.

Prosimy jednocześnie o wpisywanie do deklaracji i ośwadczeń danych osobowych oraz danych dotyczących zatrudnienia w sposób umożliwiający ich identyfikację, na przyklad w formie drukowanej.